This chronograph replica watches uk is a very representative watch, and it is the most popular replica watches in the world, besides 4500V. We have seen this replica watches online deity, I like its sense of weight, like its blue disk, but also appreciate its exquisite movement, and 22K gold pendulum luxury feeling fake watches.
 
New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
Lao
Eng
Ch
.

Today:

E-mail Login
mail account:
Password:

  

    

 »  ການພົວພັນສັງຄົມ.
 »  ກິດຈະກໍາພາຍໃນ.
 »  ລາຄາຊີມັງວັນນີ້.
Thanks, Your are visitor No.
 Site Meter
Since January 2008
 

ສໍານັກງານ

ໂທ: 412111, 451116 ແຟັກ: 451222, 263 120 ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ບ້ານໜອງບອນ,
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

info@laocement.com
lcc@laocement.com

 
 

 

       ໜ້າຫຼັກ

 
.

ການສະໜອງຊີມັງໃຫ້ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ອ່ານຕໍ່>>.

         

ການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ອ່ານຕໍ່>>.

         

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນງານປະຈຳປີ ອ່ານຕໍ່>>.
 

ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດ ຂອງກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2017         ອ່ານຕໍ່>>.

         

ພິທີມອບລາງວັນສົມມະນາຄຸນໃຫ້ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ອ່ານຕໍ່>>.

ວາງສະແດງ vientiane expo 2015  ອ່ານຕໍ່>>.

ການນຳພັກ-ລັດສອງຊາດລາວ-ຈີນ ຢ້ຽມຢາມໂຮງງານ ອ່ານຕໍ່>>.

ກິດຈະກໍາບໍລິຈາກເລືອດ ອ່ານຕໍ່>>.

ພິທີຈູດເຕົາພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສ້ອມແປງ ອ່ານຕໍ່>>.

ສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ຢ່າງຟົດຟື້ນ  ອ່ານຕໍ່>>.

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ອ່ານຕໍ່>>.

ອ່ານຂ່າວຢ້ອນຫຼັງ

 
 
 
 
 
 

ນາງແບບປະຕິທິນປີ 2018
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2018 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST