New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.

 

        ຂ່າວສານ

 
.
 ຮຽນການເມືອງ

 

ເປີດບັ້ນຮໍ່າຮຽນການເມືອງຢູ່ພາຍໃນບໍລິສັດແລະໂຮງງານ.
 ກວດກາສຸຂະພາບ

 

ກວດສຸຂະພາບປະຈໍາປີໃຫ້ພະນັກງານ.
 ສະຫຼອງ ວັນປີໃໝ່ລາວ ໂດຍການເຕະບານມິດຕະພາບ  
ເຕະບານມິດຕະພາບລະຫວ່າງບ.ສ ຊີມັງລາວ ກັບ ບ.ສ ຫົງຄຳຄອນກລິດ ຢ່ງມ່ວນຊື່ນ.
 ທ່ຽວສະຫຼອງ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ປີ  
ເຮືອສໍາລານທີ່ນໍາທ່ຽວໃນວັນນັ້ນ.
ການກວດກາລະບົບ iso 9001:2008  

ການກວດກາລະບົບ iso 9001:2008 ພາຍໃນ, .

 ພິທີສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ  

ພິທີສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງລາວ.

ທິມເຕະບານຂອງບໍລິສັດ  

ຕ້ອງການສ້າງຂະບວນການຮ່ວມຊີມັງລາວ ສາມາດພົວພັນໄດ້ທີ່ email:       vilay@laocement.comຫຼືໂທ 020 2222 5180.

ອ່ານຂ່າວໃໝ່

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2022 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST