This chronograph replica watches uk is a very representative watch, and it is the most popular replica watches in the world, besides 4500V. We have seen this replica watches online deity, I like its sense of weight, like its blue disk, but also appreciate its exquisite movement, and 22K gold pendulum luxury feeling fake watches.
 
New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
Lao
Eng
Ch
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.
ການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງບໍລິສັດ ແລະໂຮງງານ ຊີມັງວັງວຽງ ຫຼັງ2 ຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນ
ແມ່ຍິງສາກົນໃນວັນທີ 08 ເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ ຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ແລະບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ.
  ຕະຫຼອດໄລຍະທາງແຕ່ນະຄອນຫຼວງເຖິງເຂື່ອນນໍ້າງື່ມ ໄດ້ມີການສ້າງບັນຍາກາດໂດຍການຕອບຄໍາ
ທວາຍເອົາລາງວັນ.

ສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ທີ່ເຮືອສຳລານອ່າງນໍ້າງື່ມ ປີ 2013.

ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍມີຄໍາທວາຍທີ່ວ່າ: 1+1=3 ໃນເວລາໃດ?
ຜູ້ທີ່ຕອບຖືກຕ້ອງພາຍໃນ 3 ຄໍາຕອບຮັບໄປ 50.000 ກີບ
ຄະນະຈຸສະຫະພັນແມ່ຍິງກໍາລັງປະກາດລາຍການ
ຮັບປະທານອາຫານ ແລະສ້າງບັນຍາກາດຮ່ວມກັນຢູ່ທີ່ເຮືອສໍາລານ ອ່າງນໍ້າງື່ມ
 

 

ສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ທີ່ເຮືອສຳລານອ່າງນໍ້າງື່ມ ປີ 2012.

ພົບກັບ ກັບຕັນ ນ້ອຍ ຜູ້ບັນຊາເຮືອທ່ອງທ່ຽວ ໃນວັນນັ້ນ.
ພະນັກງານ ແລະການຈັດຕັ້ງ ບໍລິສັດ
 
ບັນຍາກາດດີ ອາຫານແຊບ ຢູ່ເທິງເຮືອ
ບັນຍາກາດທີ່ຫາໄດ້ຍາກ ເກີດຂຶ້ນທີ່ນີ້
 
ບັນທຶກພາບລວມເປັນທີ່ລະນຶກ ກ່ອນກັບບ້ານ

ສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ທີ່ເຮືອສຳລານອ່າງນໍ້າງື່ມ ປີ 2013.

ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍມີຄໍາທວາຍທີ່ວ່າ: 1+1=3 ໃນເວລາໃດ?
ຜູ້ທີ່ຕອບຖືກຕ້ອງພາຍໃນ 3 ຄໍາຕອບຮັບໄປ 50.000 ກີບ
ຄະນະຈຸສະຫະພັນແມ່ຍິງກໍາລັງປະກາດລາຍການ
ຮັບປະທານອາຫານ ແລະສ້າງບັນຍາກາດຮ່ວມກັນຢູ່ທີ່ເຮືອສໍາລານ ອ່າງນໍ້າງື່ມ
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2018 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST