New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

» ຈູດເຕົາ

 ພາຍຫຼັງທີ່ດຳເນີນການສ້ອມແປງ ແລະປ່ຽນຖ່າຍດິນຈີ່ທົນໄຟຂອງເຕົາເຜົາກະລິງເກີ (ຫຼືເຕົາເຜົາວັດຖຸ) ທີ່ມີຄວາມກວ້າງ3ແມັດ ແລະ48ແມັດ ສໍາເລັດແລ້ວ ກໍໄດ້ດໍາເນີນການຈຸດເຕົາ ແລະປ້ອນວັດຖຸ.


.


 

ທ່ານ ຜູ້ອຳນວຍການ ຫຼີສ້ຽວຈົງ ແລະທ່ານ ຮອງອຳນວຍການ ທອງປົນ ກີ່ງຄໍາເພັດ
ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈູດເຕົາຄັ້ງນີ້
 
 
 

 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2024 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST