New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

»ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ ເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ”.


   ບໍລິສັດຊີມັງລາວມະຫາຊົນ ພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດໃນການເປັນມະຫາຊົນ ແລະຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດ
ຫຼັກຊັບແລ້ວ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ການປັບປຸງ ແລະພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງແຂງແຮງ  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ
ຊີມັງກາກະທິງທອງມີຄວາມແຂງແກ່ນ, ໝັ້ນຄົງ ແລະຍືນຍົງໃນຕະຫຼາດຊີມັງເປັນທ່າແຮງຜັກດັນທຸລະກິດຂອງ
ຕົນໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຢ່າງກ້າວກະໂດດ.

.
 
.
 ຮັບໃບກຽດຕິຄຸນໃນການປະກອບສ່ວນ ຢ່າງສົມກຽດ
.
 ບັນດາທ່ານການນຳຢ້ຽມຊົມຮ້ານວາງສະແດງ
.
 ບັນດາມວນຊົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຜະລິດຕະພັນ
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2022 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST