New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.
 »  ມອບ-ຮັບເສັ້ນທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກ ເຂົ້າໜອງແຕ່ງ

ວັນທີ 23 ທັນວາ 2013

    ເສັ້ນທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກທີ່ລັດວິສາຫະກິດ ພ.ກ.ອ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາ.

ທ່ານ ບຸນແປງ ບົວພັນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດ ພ.ກ.ອ ກ່າວລາຍງານ
ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ ແລະລ/ ກະຊວງ ຍທຂ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2024 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST