This chronograph replica watches uk is a very representative watch, and it is the most popular replica watches in the world, besides 4500V. We have seen this replica watches online deity, I like its sense of weight, like its blue disk, but also appreciate its exquisite movement, and 22K gold pendulum luxury feeling fake watches.
 
New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

 

LANGUAGEs
Lao
Eng
Ch
.
»
»

 

 

   ພິທີເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍຊີມັງ ແລະການມອບລາງວັນ
ສົມມະນາບຸນຄຸນ ໃຫ້ບັນດາຕົວແທນຈຳໜ່າຍ .

  ປີ 2016
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

2015

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

ປະຈຳປີ 2012

 
  ທ່ານ ວັນທອງ ສິດທິກຸນ ຄະນະອໍານວຍການບໍລິສັດ ປະກາດເປີດພິທີ
 
   
 
  ບັນດາຄູ່ສັນຍາຊື້-ຂາຍຊີມັງ ແລະແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນວັນນັ້ນ
 

 

 

 

 
   

  ແຂກ ແລະເຈົ້າພາບຮ່ວມກັນສະຫຼອງຜົນສຳເລັດ ການປະຕິບັດສັນຍາຊື້-ຂາຍປະຈຳປີ 2011 ແລະເຊັນສັນຍາປີ 2012

ປະຈຳປີ 2011

 
  ທ່ານ ຄໍາຫຼ້າ ແກ້ວຈໍາປາ ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ ກ່າວຕ້ອນຮັບແຂກ
 
  ຕົວແທນກຸ່ມວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະແຂກທີ່ຖືກເຊີນ
 
  ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັນ ຢ່າງໄມຕີຈິດ-ມິດຕະພາບ
 
   
 
   

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2018 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST