New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

 » ສະຫຼຸບຜົນງານປະຈຳປີ,

 

ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ ( ໂຮງງານ ຊີມັງວັງວຽງ ຫລັງ 2 ) ໄດ້ສະຫຼຸບຜົນງານປະຈຳປີຄື : ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດວ້ຍ
ຜົນສຳເລັດ ແລະປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະ 1 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອເປັນການ ສືບຕໍ່ຜົນງານທີ່ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນຂໍ້ທີ່ຄົງຄ້າງ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ເຊີດຊູນໍ້າໃຈຜູ່ທີ່ມີຜົນງານດິ
ເດັ່ນໃນປີຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ຄັດເລືອກເປັນລວມໝູ່ດີເດັ່ນຈຳນວນ     06 ພະແນກ, 12 ຂະແໜງ ແລະ 16 ໜ່ວຍງານ,
ນອກນັ້ນ
ຍັງເລືອກເປັນບຸກຄົນດີເດັ່ນຈຳນວນທັງໝົດ  86   ຄົນ ພ້ອມມອບລາງວັນຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຢ່າງສົມກຽດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ
ຫຼາຍ
ກວ່າ
100,000,000  ກີບ.      

 

 
 
 
ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ບຸນແປງ ບົວພັນ
ມອບລາງວັນໃຫ້ພະແນກການດີເດັ່ນ 06 ພະແນກ
 
ຂະແໜງການດີເດັ່ນ 16 ຂະແໜງ
 
ໜ່ວຍງານດີເດັ່ນ 31 ໜ່ວຍງານ
 
ບຸກຄົນດີເດັ່ນ 107 ສະຫາຍ
 
 
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນງານ ປະຈຳປີ 2013
ທ່ານຮອງຜູ່ອໍານວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ພ.ກ.ອ ຄໍາບົນ ໄຊເລົ່າວົງ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ
ທ່ານຜູ່ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ຫຼີ ສ້ຽວ ຈົງ  ລາຍງານວຽກງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ
ລາງວັນພະແນກດີເດັ່ນ 05 ພະແນກ
 
ລາງວັນຂະແໜງດີເດັ່ນ 11 ຂະແໜງ
 
ລາງວັນໜ່ວຍງານດີເດັ່ນ 16 ໜ່ວຍງານ
 
ລາງວັນບຸກຄົນດີເດັ່ນ 113 ສະຫາຍ
 
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2023 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST