New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.

 

.

 ຂະບວນການຜະລິດຊີມັງ ຂອງໂຮງງານ ຊີມັງວັງວຽງ ຫຼັງ2

 

ການຂຸດຄົ້ນຫີນປູນ
ສາງດິນໜຽວ
 ສາງດິນຊາຍພູ
ຖ່ານຫີນໃຊ້ເປັນວັດຖຸເຊື້ອເພີງ
ຈັກບົດວັດຖຸດິບ
ເຕົາເຜົາວັດຖຸດິບທີ່ມີຄວາມຮ້ອນເຖິງ 1400 ອົງສາ
ຫ້ອງບັນຊາລວມ
ຫ້ອງທົດລອງເຄມີ
ຫ້ອງທົດລອງຟິຊິກ
ຈັກບົດຊີມັງ
 
ສົ່ງຜະລິດຕະພັນຊີມັງອອກສູ່ຕະຫຼາດ
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2024 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST