New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

»ພິທີຄັດເລືອກນາງແບບປະຖິທິນ ປະຈຳປີ

  ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ມີການຈັດພິທີຄັດເລືອກນາງແບບປະຖິທິນປະຈຳປີ ໂດຍມີນາງສາວງາມ
ເຂົ້າຄັດເລືອກເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ມີຕາງໜ້າສໍານັກງານອົງການ, ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະແຫຼ່ງສື່
ເຂົ້າເປັນກໍາມະການ ພ້ອມດ້ວຍແຂກກິດຕິມະສັກທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພີຍານ.

ປີ 2016 ະມວນພາບທັງໝົດ>>

ປີ 2015 ະມວນພາບທັງໝົດ>>

                                     ປີ 2014 ະມວນພາບທັງໝົດ>>

 ປີ 2013 ບັນຍາກາດທັງໝົດ>>

 ປີ 2012 ບັນຍາກາດທັງໝົດ>>

 ປີ 2011 ບັນຍາກາດທັງໝົດ>>

     ປີ 2010 ບັນຍາກາດທັງໝົດ>>

    ປີ 2009

    ປີ 2008

   ປີ 2007

ປີ 2006

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2024 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST