New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

 » ພິທີການຄັດເລືອກນາງແບບປະຕິທິນ ປະຈຳປີ 2011

ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2010: ນາງແບບປະຕິທິນ ຊີມັງລາວ ຮອບ 20 ຄົນ ຢ້ຽມຢາມໂຮງງານ

ກິດຈະກຳຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຊີມັງ ແລະເມືອງວັງວຽງ
 
ທັດສະນະເທັກໂນໂລຢີ ແລະຂະບວນການຜະລິດ
ທີ່ຫ້ອງບັນຊາລວມ
 
ທ່ຽວຊົມທຳມະຊາດເມືອງວັງວຽງ
 

ວັນທີ 05 ສິງຫາ 2010: ພິທີຄັດເລືອກ ທີ່ ໂຮງແຮມ ລາວ ພລາຊາ

ນາງ ແບບປະຕິທິນ ຊີມັງລາວ ຮອບ 20 ຄົນ
6 ນາງແບບປະຕິທິນ ຊີມັງລາວ ປະຈຳປີ 2011
ທ່ານ ບຸນແປງ ບົວພັນ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ L C C ມອບຂອງຂວັນ
ໃຫ້ນາງແບບປະຕິທິນ.
 ທ່ານ ຄຳບົນ ໄຊເລົ່າວົງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ພ ກ ອ
ມອບລາງວັນຂອບໃຈ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຄັດເລືອກຮອບ 20 ຄົນ
ທ່ານ ປີ້ ເຈີ້ນ ຮວາ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ
ມອບລາງວັນ ໃຫ້ຂວັນໃຈຊ່າງພາບ
ຄະນະກຳມະການ ແລະແຂກກິດຕິມະສັກ
ນາງແບບປະຕິທິນ ປີ 2010 ມອບຊໍ່ດອກໄມ້ໃຫ້ນ້ອງໃໝ່ ປີ 2011
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2024 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST