New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

» ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານປະຈໍາປີ.


 ກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດປະຈໍາປີ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີ ທ່ານ ຫຼີວ ເຫວ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຮ່ວມມືສາກົນດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ
ຢູນນານ ສປ ຈີນ(CYC) ແລະທ່ານ ບຸນແປງ ບົວພັນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດ ພ.ກ.ອ ເຂົ້າ
ຮ່ວມເປັນປະທານ ແລະມີບັນດາກໍາມະການ ພ້ອມຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.


.ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານປະຈຳປີ 2014

 
 
 
 
ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານປະຈຳປີ 2013
 
 
ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານປະຈຳປີ 2012
 
 
 
ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານປະຈຳປີ 2011
 
 
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2023 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST