New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

» ຝຶກວິທະຍາຍຸດປ້ອງກັນຕົວ

ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2013:

   ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະຄວາມປອດໄພໃນການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ ໃນແຕ່ລະປີທາງໂຮງງານ
ຈຶ່ງໄດ້ເປີດບັ້ນຝຶກອົບຮົມການເມືອງ ແລະວິທະຍາຍຸດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ແລະກໍາລັງທີ່ສໍາຄັນ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2024 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST