New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.
 »  ສະຫຼອງວັນຊາດຄົບຮອບ 38 ປີ

 

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຄົບຮອບ 38 ປີ ທີ່ເຮືອນພັກພະນັກງານ ຢ່າງຄຶກຄື້ນ
ກິລາບູນຊາຍສູ້ກັນດ້ວຍຝີມື
 
ກິລາບູນຍິງກໍບໍ່ຍອມກັນງ່າຍຯ
 
ທິມຕໍ້ຫວາຍຊາຍກໍສູ້ກັນ ຢ່າງສຸດກຳລັງ
 
ເມື່ອຊະນະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ກໍມີຮອຍຍີ້ມຢ່າງນີ້ແຫຼະ
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2023 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST