New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

.

 » ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ສາກົນ ສົກປີ 2012-2013 

ວັນທີ 29 ທັນວາ 2012:

ບໍລິສັດມີການຈັດພິທີສະຫຼອງປີໃໝ່ສາກົນ ຊຶ່ງໃນພິທີຈະຈັດໃຫ້ມີການຈັບສະຫຼາກຊິງໂຊກທີ່ບໍລິສັດມອບໃຫ້
ເປັນຂອງຂວັນ ແລະຈົກສະຫຼາກແລກປ່ຽນຂອງຂວັນທີ່ພະນັກງານທຸກຄົນໄດ້ກຽມມາ.

   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2021 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST