New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.

 

        ຂ່າວສານ

 
.
ບໍ່ຫີນປູນຜາບົວ

 

ໂຄງການຮັບເໝົາຂຸດຄົ້ນບໍ່ຫີນປູນຜາບົວ ອ່ານຕໍ່>>
 ເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍຊີມັງ

 

ພິທີເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍຊີມັງ ກັບບັນດາບໍລິສັດຄອນກຼີດປະສົມແຫຼວ ປະຈໍາປີ 2012 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ອ່ານຕໍ່>>
 ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ  
ຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອການກວດສອບພາຍໃນ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ອ່ານຕໍ່>>
 ວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ  
ການກວດສອບລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຈາກບໍລິສັດ GGM ອ່ານຕໍ່>>
 ສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ

 

ເຮືອສໍາລານທີ່ນໍາທ່ຽວໃນວັນແມ່ຍິງສາກົນ ອ່ານຕໍ່>>

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2024 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST