New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

 » ສະໜອງຊີມັງໃຫ້ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ,

 

       ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ ( ໂຮງງານ ຊີມັງວັງວຽງ ຫລັງ 2 ) ຜະລິດຊີມັງຍີ່ຫໍ້ກະທິງທອງ  ມາດຕະຖານອາເມລີກາ  ( ASTM ) ແລະມີການບໍລິຫານຈັດການຕາມລະບົບຄຸນນະພາບມາດຕະຖານສາກົນ
ISO 9001:2015 ຊຶ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງຕະຫລາດທົ່ວໄປ ແລະບັນດາໂຄງການໃຫ່ຍຕ່າງໆທີ່ຮຽກຮ້ອງມາດ
ຕະຖານສູງ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ນເປັນຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນໜຶ່ງໃນຜູ່ສະໜອງຂອງ
ໂຄງການ ທາງລົດໄຟມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ຊິ່ງເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ສ້າງຄວາມ
ໝັ້

ຄົງທາງດ້ານການຕະຫຼາດ, ການເງິນ ກໍ່ຄືວຽກງານການ
ຜະລິດຂອງໂຮງງານຊີມັງວັງວຽງຫລັງ 2ອີກດ້ວຍ.

     

 
 
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2024 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST