New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
» ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
» ກະດານສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
 

 

       ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

 
.

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ຫ້ອງຂາຍນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ຮ່ອມ 3 ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຕູ້ ປ.ນ 6821 ໂທລະສັບ: 856-21-451116, 451117 ແຟັກ: 856-21-451222
ອີ-ເມລ: lcc@laocement.com

ຕຶກຫ້ອງການບໍລິຫານ ໂຮງງານ ຊີມັງວັງວຽງ ຫຼັງ 2

ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານຫີນຂັນໝາກ ເມືອງວັງວຽງ Km145 ຖະໜົນ13ເໜືອ , ໂທລະສັບ: 856-23-511153, 511245
ແຟັກ: 856-23-511155, ອີ-ເມລ: vangvieng@laocement.com

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວບໄຊທ໌ ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ

ຖ້າທ່ານໃດມີຄໍາຄິດຄໍາ

ເຫັນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ, ກະລຸນາສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ ຫລື ຕອບຄຳຖາມຂອງທ່ານ ໂດຍຜ່ານອີເມລ.

 
ຊື່:
ທີ່ຢູ່:

 ໂທລະສັບ:     
ມືຖື:

ແຟັກ:

ອີເມລ:

ຫົວເລື່ອງ:

ເນື້ອໃນ:

 

       

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2024 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST