New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

 » ການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ,

 
  ດ້ວຍຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໄຍພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດຊາວເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປືທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິ ບັດໃນຄັ້ງນີ້ ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວມະຫາຊົນ ( ໂຮງງານ ຊີມັງວັງວຽງ ຫລັງ 2 ) ພ້ອມດ້ວຍອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ທຸກທົ່ວໜ້າໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບ
ສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະເປັນກຳລັງໃຈດ້ວຍປັດໃຈເປັນຈຳນວນທັງໝົດ 63,000,000 ກີບ ( ຫົກສິບສາມລ້ານກີບຖ້ວນ ) ແລະ
ວັດຖຸຊົມໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.

       ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າການປະກອບສ່ວນໃນຄັ້ງນີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາ ແລະແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າໂລກເສຍໃຈຜູ່ປະສົບໄພໄດ້ບໍ່
ຫລາຍກໍ່ໜ້ອຍ.

          ດ້ວຍຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ.

 

 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2024 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST