New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

11-04-2011:    ສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ປີ2554 ຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ.

ພິທີສູ່ຂວັນໃຫ້ການນຳ ແລະພະນັກງານ ຂອງບໍລິສັດ.
 
 
ອວຍພອນການນຳ ຂອງບໍລິສັດ
ຫົດນ້ຳ ແລະມ່ວນຊື່ນຕາມປະເພນີ
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2022 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST