New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

»ການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ

  ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ ຂອງບໍລິສັດຊີມັງລາວ  ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດລາວ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

 

ບັນດາທ່ານການນຳຂອງທັງສອງຝ່າຍLCC ແລະ BOL
ບັນຍາກາດການແຂ່ງຂັນ
 
ຄວາມສາມັກຄີ ແລະມິດຕະພາບ
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2021 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST