This chronograph replica watches uk is a very representative watch, and it is the most popular replica watches in the world, besides 4500V. We have seen this replica watches online deity, I like its sense of weight, like its blue disk, but also appreciate its exquisite movement, and 22K gold pendulum luxury feeling fake watches.
 
New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
Lao
Eng
Ch
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

» ເປີດບັ້ນຮໍ່າຮຽນການເມືອງ.

ວັນທີ 16 ແລະ21 ພຶດສະພາ 2013:

 ໃນວັນທີ 16 ແລະ21 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເປີດບັ້ນຖອດຖອນ ແລະສຶກສາຮໍ່າຮຽນການເມືອງຢູ່ບໍລິສັດ ແລະໂຮງງານ ຊີມັງວັງວຽງ ຫຼັງ2 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາໜ່ວຍພັກຝ່າຍລາວ ແລະໜ່ວຍພັກຝ່າຍຈີນ ຊຶ່ງມີການນໍາ ແລະພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 55 ສະຫາຍ.
.

ທ່ານ ຫຼີ ສ້ຽວຈົງ ແລະທ່ານ ທອງປົນ ກີ່ງຄໍາເພັດ ເລຂາຂອງສອງໜ່ວຍພັກ
ເປັນປະທານກອງປະຊຸມໃນວັນນັ້ນ
ພະນັກງານການນໍາ ຂອງບໍລິສັດ
ພະນັກງານການນໍາ ຂອງໂຮງງານ ຊີມັງວັງວຽງ ຫຼັງ2

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2018 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST