New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

» ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານປະຈໍາປີ 2012.

ວັນທີ 02 ເມສາ 2013:

 ກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດປະຈໍາສົກປີ 2012 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນທີ່ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີ ທ່ານ ຫຼີ ເວີນຊິ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຮ່ວມມືສາກົນດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຢູນນານ ສປ ຈີນ(CYC) ແລະທ່ານ ບຸນແປງ ບົວພັນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ລັດວິ
ສາຫະກິດ ພ.ກ.ອ
ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ແລະມີບັນດາກໍາມະການ ພ້ອມຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງ
ພ້ອມພຽງ.
.

 
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2023 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST