New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

» ຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນຢ່າງຄຶກຄື້ນ

ວັນທີ 08 ມີນາ 2013:

  ການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງບໍລິສັດ ແລະໂຮງງານ ຊີມັງວັງວຽງ ຫຼັງ2 ຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນ
ແມ່ຍິງສາກົນໃນວັນທີ 08 ເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ ຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ແລະບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ.
  ຕະຫຼອດໄລຍະທາງແຕ່ນະຄອນຫຼວງເຖິງເຂື່ອນນໍ້າງື່ມ ໄດ້ມີການສ້າງບັນຍາກາດໂດຍການຕອບຄໍາ
ທວາຍເອົາລາງວັນ.

ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍມີຄໍາທວາຍທີ່ວ່າ: 1+1=3 ໃນເວລາໃດ?
ຜູ້ທີ່ຕອບຖືກຕ້ອງພາຍໃນ 3 ຄໍາຕອບຮັບໄປ 50.000 ກີບ
ຄະນະຈຸສະຫະພັນແມ່ຍິງກໍາລັງປະກາດລາຍການ
ຮັບປະທານອາຫານ ແລະສ້າງບັນຍາກາດຮ່ວມກັນຢູ່ທີ່ເຮືອສໍາລານ ອ່າງນໍ້າງື່ມ
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2023 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST