New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

ການຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຊີມັງວັງວຽງ ຫຼັງ 2 ຂອງທ່ານ ນາງ ປູ້ ຈ້ຽນ ກວາ ເອກອັກຄະລະສະທູດຈີນ  ປະຈຳ ສ ປ ປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໃນເດືອນ.

ພິທີຕ້ອບຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງ LCC
ລາຍງານວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຂອງທຸລະກິດ

ເລາະທ່ຽວຊົມໂຮງງານ ແລະຫ້ອງບັນຊາລວມ ຂອງໂຮງງານ

ໃຫ້ການຊີ້ນຳ ແລະລົງຄວາມເຫັນໃສ່ປື້ມບັນທຶກ ການຢ້ຽມໂຮງງານໃນຄັ້ງນີ້.

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2021 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST